Techniki sprzedaży

Techniki sprzedaży stosujemy w celu określenia potrzeb i oczekiwań klienta, a następnie doprowadzenia do nabycia przez niego produktu czy usługi. To oznacza konieczność przygotowania takiej oferty, która będzie zawierała wszystko to, czym klient może być zainteresowany. Ofertę należy ująć w formę prezentacji - jasnej i zrozumiałej, bez zbędnych informacji, tj. takiej, która będzie dobrą podstawą do negocjacji między sprzedawcą i klientem, a w rezultacie zamknięcia całego procesu transakcją korzystną dla obu stron.

W sprzedaży szczególne znaczenie ma tzw. element doradczy, tj. umiejętność sprzedawcy budowania dobrych i długotrwałych relacji.

Proces sprzedaży przedstawiony został na poniższym grafie. Kluczowe etapy procesu sprzedaży to:

  1. badanie potrzeb
  2. przygotowanie oferty
  3. prezentacja
  4. negocjacje
  5. sprzedaż doradcza
Techniki sprzedaży